وزارت ارتباطات توصیه کنترل اینترنت را در برهه اعتراضات اجرا نکرد

وزارت ارتباطات توصیه کنترل اینترنت را در برهه اعتراضات اجرا نکرد

رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی بابیان اینکه توصیه‌ کنترل اینترنت درساعات صفر اجرای سیاستهای اعتراضی بنزین اجرا نشد، گفت: وزارت ارتباطات محدودسازی پلتفرم‌ها به جای بستن اینترنت را اجرا نکرد.

ادامه خواندن وزارت ارتباطات توصیه کنترل اینترنت را در برهه اعتراضات اجرا نکرد

مردمانی ایستاده در غبار و ماهیانی که در سکوت می‌میرند

مردمانی ایستاده در غبار و ماهیانی که در سکوت می‌میرند

زابل -هامون نشینان این روزها به جای صید ماهی های زنده نظاره گر مرگ ماهی های این رود هستند اما همچنان مردانه در غبار ایستاده اند و از مرزهای ایران اسلامی دفاع می کنند.

ادامه خواندن مردمانی ایستاده در غبار و ماهیانی که در سکوت می‌میرند